วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประชุมเตรียมการประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขต ระดับภาค

สสจ.อบ.โดยกลุ่มงาน สสม.และระบบสุขภาพภาคประชาชน จัดประชุมทีมงาน
เตรียมการประกวด อสม.ดีเด่น ทั้ง 10 สาขา ระดมสมองแบ่งเป็น 10 กลุ่ม ตามสาขาต่่างๆ
ได้รับความร่วมมือ จากทุกสาขาอย่างดียิ่ง ทุกทีมได้พยายามวางแผนการเตรียมการไปประกวดอย่างเต็มที่. และที่สำคัญ คิดแนวทางวันนี้แล้วมพวกเราจะเดินทางไปเก็บตัว หรือเข้าค่าย
เพื่อทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนเดินทางทาง ทั้ง เอกสาร. การซักซ้อมการพูด การนำเสนอ การเตรียมเรื่องบู้ท หรือ เรื่องอื่นๆที่จำเป็น โดยให้แต่ละสาขา ได้เชิญทีมงานที่เก่งๆ มาช่วยทีมละ 10 คน ขอให้คัดดีๆ ขอให้เอาคนมีใจ. มีประสบการณ์ และ มีเวลา. มาช่วยเราได้. ในวันที่ 2-4 มกราคม 2556. ที่ ศอข.โขงเจียม

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ลงพื้นที่ อสม.ดีเด่น


พี่หน่อย เลขาโซน 2 และผม ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ อุสุม.ดีเด่น สาขาการจัดการสุขภาพ
น้ำฝน ฟ้าประทาน ทีมงานเตรียมงานอย่างเข้มข้น คุณหมอเสถียร ได้เล่าให้ฟังถึงผลงานและการเตรียมการ รวมทั้ง มีโอกาสดูพื้นที่ ทั้งในหมู่บ้าน ชุมชน อบต.และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผู้บริหาร อบต.โพธิ์ไทร. อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วย

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เชิญประชุม คณะทำงานเตรียมการประกวด อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขา ระดับเขต และระดับภาค

    

       ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดี กับ อสม.ดีเด่น ทั้ง ๑๐ สาขา ในระดับจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับท่านที่พลาดหว้ัง ก็ไม่เป็นไร นะครับ ขอให้กำลังใจ อย่างน้อยเราก็มีส่วนช่วยให้ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดมีความหมายและมีความสำคัญ ส่วนผู้ที่ได้คัดเลือก เรามีนัดที่จะคุยกันเพื่อเตรียมงานใหญ่ในวันที่ ๙-๑๐ มกราคม  ๒๕๕๖  ที่ ศูนย์สุขภาพภาคประชาชน จังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญ อสม.ดีเด่น พี่เลี้ยงระดับตำบล ระดับอำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง แต่ละสาขา มาร่วมประชุมระดมความคิดเห็นวางแผนการเตรียมการประกวด ในวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓  สสจ.อุบลราชธานี เวลา ๐๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น.

      กลุ่มงาน สสม.และระบบสุขภาพภาคประชาชน

เปิดกลุ่มงานใหม่ ด้วยงานสำคัญ คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด

 

รูปภาพ (5)