วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การพัฒนานโยบาย ตำบลจัดการสุขภาพ สู่ ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง

         ด้วย กองสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ในปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ โรงแรงมเซ็นจูรี่พาร์ค

รูปภาพ (10)รูปภาพ (1)

          โดยมีการพัฒนานโยบายที่สำคัญ ให้มีความสอดคล้องระดับประเทศ และ จัดทำรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คือ นโยบาย ตำบลจัดการสุขภาพดี  มีการพัฒนา อยู่ ๒ ส่วน

๑) พัฒนาชื่อ ให้ครอบคลุมทุกมิติ และเชื่อมโยงกับกลไกระดับประเทศ โดย จาก ตำบลสุขภาพดี เป็น  ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมื่องไทยแข็งแรง โดยมีหน่วยการพัฒนา คือ ระดับตำบลเช่นเดิม

รูปภาพ (2)

 

๒) เกณฑ์การประเมิน จากเดิม ใช้เกณฑ์ ตำบลสุขภาพดีวิถึชีวิตไทย ปรับใหม่ ให้มีเพิ่ม วิสาหกิจชุมชนด้วย โครงสร้างคล้ายๆเดิม ปรับรายละเอียด และเพิ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าไป

รูปภาพ (6)

 

(กดที่นี้  เพื่อดูเกณฑ์ที่ปรับใหม่)

    ในส่วน เป้าหมายการดำเนินการ เหมือนเดิม คือ อำเภอละ ๒ ตำบล และ แนวทางขั้นตอนการประเมิน เช่นเดิม

    ในส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ มีองค์ความรู้และวิชาการที่น่าสนใจหลายประการได้นำเพื่อเกิดการเรียนรู้ ดังนี้

รูปภาพ (1)

๑.นโยบาย ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง โดน รมช.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

รูปภาพ (9)

๒.คู่มือการสนับสนุนอำเภอ บรรลุตัวชีวัดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย นพ.อมร  นนทสูตร(ผู้กำหนด แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชน)

๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลจัดการสุขภาพดี

    ๓.๑ หมอยงยุทธ กับการพัฒนา ตำบลเขาพระบาท

    ๓.๒ อสม.ศิวโรจน์ กับการพัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย

   ๓.๓ ผาปัง ชุมชนวิสาหกิจพลังงานชุมชน สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น