วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิสาหกิจชุมชน ไม้กวาดไทย ไม้กวาดโลก ที่ สิรินธร ชุมชนเข้มแข็ง

      ออก พื้นที เยี่ยมชาวบ้าน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ไปดูความเข้มแข็งของชุมชน ในการพัฒนาหมู่บ้าน ตามกระบวนการ นิเทศงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง หรือ ตำบลจัดการสุขภาพ มี วิสาหกิจชุมชนเป็นพื้นฐาน โดยที่นี่ วิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อเสียง คือ การรวมตัวทำไม้กวาด  ชาวบ้านครึ่งหมู่บ้าน ทำไม้กวาด ส่งขาย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นำเงินตรา เข้าประเทศ ไม่ไช่น้อย เป็นไม้กวาดที่มีคุณภาพ และน่าสนใจ ลองไปติดตาม ดูชาวบ้านที่สาธิตการทำไม่้กวาดให้ดู     กดลิงค์ที่นี่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น