วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

บล็อคประชาสัมพันธ์

-@ เชิญ หน.ฝ่าย สสม.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประชุมแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ปี 2559   โดยประชุม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น.ณ ห้องประชุม 4 ชั้นใต้ดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น