วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ถ่ายทำรายการช่อง 3 อสม.จิตอาสา รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

    วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ได้ลงพื้นที่ ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงไปร่วมรณรงค์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก และถ่ายทำรายการ ทางช่อง 3 

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รวมบรรยากาศ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ลงเยี่ยม หมู่บ้าน ตำบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพื้ชผล


ต้อนรับกรรมการ


รำต้อนรับ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นำเสนอตำบลจัดการสุขภาพ

มอเตอร์ไซด์ เคลื่อนที่เร็ว

ท่าน รองผู้อำนวยการกองสนับสสนุนสุขภาพภาคประชาชน ให้คำแนะนำ

ช่วงนำเสนอ หมู่บ้านจัดการสุขภาพดอนหมู

นิทรรศการหมู่บ้านจัดการสุขภาพดอนหมู

ข้อเสนอแนะจากคณะตรวจเยี่ยมฯ

ต้อนรับคณะกรรมการฯ

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดอนหมูโมเดล

รอง. ผอ.กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน.  ออกเยี่ยมชมวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรียนรู้ตำบลจัดการสุขภาพที่ ศรีฐาน ยโสธร

คณะตรวจเยี่ยมจากกองสนับสนุนสุขภาพกาคประชาชน มาเยี่ยม อุบล


       ท่าน รองชาติชาย สุววรรณนิตย์ รองผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนมาตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคอีสาน ในวันที่. 26 กรกฎาคม 2556 โดยภาคเช้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ ภาคบ่าย ออกเยี่ยมพื้นที่ ตำบลจัดการสุขภาพ. บ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล   ท่านรอง ชาติชาย สุวรรณนิตย์ รองผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน พบปะ พี่น้องประชาชน ที่ บ่้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล. 


   
   เครือข่ายที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย หัวหน้าส่วราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะ สอบต.
คณะอสม.และพี่น้องประชาชน โดยมี สาธารณสุขอำเภอ ท่าน ศิวาภรณ์ เงินราง เป็นผู้ประสานงานระดับอำเภอ


ท่าน รองผู้ช่วยผู้อำนงยการกองสนับสนุนกองสุขภาพภาคประชาชน อาจารย์พนิตนาฎ วิสุทธิธรรม. ได้กล่าวชื่นชม บ้านดอนหมู และ การทำงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพ ที่มีความเข้มแข็ง เริ่มจากชุมชน สามารถสานพลังทุกภาคส่วนเกาะเกี่ยวเรียงร้อย ให้เกิดชุมชนเข้มแข็งได้ 


ท่าน รองลำพูน ฉวีรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมต้อนรับ คณะมาตรวจเยี่ยม จากกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และเป็นตัวแทนรับของที่ระลึกจากชุมชน วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การลงข้อมูลตำบลจัดการสุขภาพ

    รบกวน ชาว สสม.ในแต่ละอำเภอ ช่วยกันลงข้อมูล ตำบลจัดการสุขภาพ เนื่องจาก กระทรวง จะมาตรวจเยี่ยม วันที่ ๒๖ ก.ค.นี้ ขอให้พวกเราช่วยกัน ตามขั้นตอนการลงข้อมูล  สามารถ เข้าไปดูที่ลิงค์ข้างล่าง

https://www.sugarsync.com/pf/D1522356_64799236_738358

หากเข้าลิงค์ไม่ได้ ให้ดูรายละเอียดตามข้างล่างครับ

ขั้นตอนการบันทึกผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ปี 56 (กลุ่มงาน สสม.)

clip_image002

1. เข้าเว็ป www.thaiphc.net แล้ว Login ด้วยรหัส อำเภอ

clip_image004

2.เลือกตำบลจัดการสุขภาพ

clip_image006

3.เลือกแบบประเมินผลการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพปี 2556

clip_image008

4.เลือก อำเภอ ตำบล แล้วทำการบันทึกข้อมูลทั้งหมดตามแบบฟอร์มตำบลจัดการสุขภาพ

แล้วทำการ SAVE เป็นอันเสร็จขั้นตอน

clip_image010

clip_image012

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปฏิบัติการ เขตเมือง วันแรก


       ทุก ศูนย์แพทย์ชุมชน กลับไปตั้งต้นที่พื้นที. จัดเวที อสม.ชวนคุย แล้ว ลุกขึ้น รณรงค์ พร้อมกันแบบปูพรม เทศบาล ประสาน อสม.มาช่วยกัน ศูนย์สุขภาพชุมชน จัดเวทีวิชาการ พูดคุย บ่าย เคาประตูบ้าน ทุกหลัง ทำพร้อมกัน ทุก ศูนย์สุขภาพชุมชน ในเขตเมือง โดยมี อาจารย์ นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยม ให้กำลัง ทุกที่ พร้อมรณรงค์ และ แก้ไขปัญหาต่างๆ
        
        เริ่มที่ ศูนย์สุขภาพชุมชน ปทุมวิทยากร. เข้มแข็งมาก อสม.ชุดสีชมพูน่ารัก ศูนย์สุขภาพชุมชน ปทุมมาลัย ข้ามากับพระ. อาศัยการทำงานแบบองค์รวม (พระวัดไหน). ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดใต้ อบอุ่นมา ตามสำนวน คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก     สำหรับ ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน และ ชยางกูร ขอปรับภารกิจ เป็น วันพรุ่งนี้. (12 กค 56 ) เนื่องจากการประสานงานยังๆไม่ลงตัว อาจารย์นพ.สุวิทย์. จึงได้ให้แนวคิด การปรับภารกิจในการทำงานในวันพรุ่งนี้ และจะออกมาให้กำลังใจ อีกพรุ่งนี้         จุดเปลี่ยน ที่สำคัญ ต่อการเกิดและระบาดไข้เลือดออก อาจารย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร กล่าว นอกจาก 10 จุดเสี่ยง ที่ค้นพบ แล้ว ยังมีอีก 2 ข้อที่น่าสนใจ กล่าวคือ. อันดับแรก แจกันใส่ดอกไม้ ที่นำมามาไหว้ ธาตุ (กระดูกผู้เสียชีวิต). อยู่ในวัด เมื่อฝนตกลงมา แจกันมีน้ำ. ไม่มีใครดูแล อย่างจริงจัง ยุงก็มาวางไข่ พบเยอะมาก. ดังตัวอย่าง 
    จุดที่ สอง คือ. อ่างบัว ตามบ้าน. หรือ. สถานที่ราชการ มีน้ำเต็ม หากไม่ปล่อยหางนกยูง อาจจะเป็นจุดเสี่ยง อีกจุดที่ไม่น่ามองข้ามเช่นกัน.  ซึ่งทั้งสองจุดที่เพิ่มเติม มักเกี่ยวข้อง. สถานที่สำคัญ. คือ. วัด. และ สถานที่ราขการ หรือ. เพื่อความสมบูรณ์. อาจาวม โรงเรียนอีกที่. สถานที่ดังกล่าว การจัดการแก้ไขที่สำคัญ. ควรจัดทำโซนนิ่ง แบ่งเขตรับผิดชอบ ให้ทำทุกวัน หรือ. สองวัน ในช่วงระบาด. เช่น. ในโรงเรียน. อาจมอบหมาย ให้นักเรียน ดูแลในเขตต่างๆ หากมีใบงานด้วยยิ่งดี เป็นคะแนนไปด้วย โดยรบกวน ให้อาจารย์เป็นผู้ควบคุม หรือ จะบูรณาการ กับการเรียน ยิ่งดีมาก. เช่น วิชา สุขศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและควบคุมโรค เป็นต้นวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สานต่อเขตเมือง จัดการไข้เลือดออก

สานต่อเขตเมือง ยุงสร้างวิกฤต แต่เปิดโอกาสทำงานร่วม

            หลังจากประชุม เครือข่ายเขตเมือง จากปัญหา ไข้เลือดออกระบาด มี  นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน ลงมา ประสานการทำงาน กำหนดมีการมาประชุม war room พร้อมกัน ทุกเข้า. ที่ สสจ.ทั้ง เทศบาล รพศ.และ โรงพยาบาลร่มเกล้า 
        จากจุดเริ่มต้น ทำให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางการทำงานร่วมกัน. มีจุดเสี่ยง ที่น่าเรียนรู้ และแก้ไข 
        
       10 จุดเสี่ยง เขตเมือง ที่พึงระวัง และช่วยกันดูและลงช่วยกัน 
     
          1.บ้านไม่มีคนอยู่   บ้านรกร้าง มีขยะ และต้นไม้ขึ้นรก          2.กระถางต้นไม้     พอฟนตกก็มีน้ำขัง ยุงสามารถวางไข่ได้


          3.ขยะ. ถ้วยกาแฟ. ถุงพลาสติก

                  4.อ่างบัว


          5.ที่ชุมชน ป่ารกส่วนกลาง


          6.อ่างปลา เก่า /. 


          7.คลองระบายน้ำ


          8.จุดโรงเรียน ที่สำคัญ 


          9.ที่ใส่น้ำสัตว์เลี้ยง เช่น. ไก่. เป็ด. สุนัข 


         10.วัด

   ประชุมเข้มต่อเนื่อง ( แบบกัดไม่ปล่อย)

          หลังจาก war room. เสร็จ อาจารย์ นพ.สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหัดอุบลราชธานี พื่อให้เกิดความเข้มข้น และ แก้ไขปัญหา การระบาดโรคไข้เลือดออกในเขตเมือง จึงได้เชิญ หน.ฝ่ายเวชกรรมสังคม (พญ.อมรรัตน์ เพทากรณ์). หน.ศูนย์สุขภาพชุมชน ในเขตเมือง สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มาประชุม กำหนดแนวทางร่วมกัน การควบุคมโรคไข้เลือดออก

      
           และมีการกำหนดมาตรการ รณรงค์ใหญ่ พร้อมกันทุกแห่ง ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดย ภาคเช้า ประชุม อสม.และภาคีเครือข่าย ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนแต่ละแห่ง และ ภาคบ่าย ออกรณรงค์ ในจุดเสี่ยง ของเขตรับผิดชอบ หรือ จะเริ่มภาคเช้า เมื่อประชุม อสม.เสร็จ แล้วแต่ความเหมาะสมตามบริบท ของพื้นที่ แล้วทำต่อเนื่อง ทุก 3 วัน. ในช่วงระบาดนี้. โดยจะมีงบประมาณสนับสนุน ศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมือง แห่งละ 5 หมื่นบาท และที่ประชุมเห็นชอบ ให้ กลุ่มงาน สสม.เป็นผู้จัดทำโครงการ ให้ 


 

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ประชุมคณะกรรมการ เขตเมือง ยกที่1

          ใช้วิกฤติ เป็นโอกาส ในสถานการณ์ไข้เลือดออก ระบาดไปทั่ว ทั้งในหมู่บ้าน ในเขตชนบท ไม่เว้น แม้แต่ในเขตเมือง ที่ได้ชื่อมีความเจริญ รุ่งเรือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดย นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นพ.สุรพร ลอยหา เลยเชิญ ภาคี เครือข่าย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ทำงานด้านสุขภาพ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดระบบควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่ให้ระบาดไปมากกว่านี้ ถือเป็นการเริ่มต้น การทำงานสุขภาพเขตเมือง วันที่ 9 ก.ค.56 เวลา 13.30-15.30 ห้องประชุม 2 สสจ.อุบลราชธานี       ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างดีเยี่ยม ตั้งแต่ เทศบาลนครอุบลราชธานี (หน.โกวิทย์ เริงนิรันดร์และคณะ )โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ (ฝ่ายเวชกรรมสังคม : พญ.อมรรัตน์ เทพากรณ์ และคณะ ). ศูนย์CMU ในเขตโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ และ โรงพยาบาลร่มเกล้า (นพ.พันเกียรติ ไวยากรณ์วิลาศ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง (หน.สงกรานต์ พลศรี)   ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงแนวทางการจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกในขณะนี้ สามารถสรุปได้เพื่อการปฏิบัติดังนี้
๑) ให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่ม โดยจะเป็นคณะทำงานการประสานงานด้วย
๒) ให้มีตัวแทน จากเทศบาล และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ (ฝ่ายเวชกรรมสังคม). มาร่วมประชุม war room. ที่ สสจ.อุบลราชธานี ทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๓) จะมีการจัดประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม ประมาณกลางเดือนสิงหาคม