วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การพัฒนานโยบาย ตำบลจัดการสุขภาพ สู่ ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง

         ด้วย กองสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ในปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ โรงแรงมเซ็นจูรี่พาร์ค

รูปภาพ (10)รูปภาพ (1)

          โดยมีการพัฒนานโยบายที่สำคัญ ให้มีความสอดคล้องระดับประเทศ และ จัดทำรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คือ นโยบาย ตำบลจัดการสุขภาพดี  มีการพัฒนา อยู่ ๒ ส่วน

๑) พัฒนาชื่อ ให้ครอบคลุมทุกมิติ และเชื่อมโยงกับกลไกระดับประเทศ โดย จาก ตำบลสุขภาพดี เป็น  ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมื่องไทยแข็งแรง โดยมีหน่วยการพัฒนา คือ ระดับตำบลเช่นเดิม

รูปภาพ (2)

 

๒) เกณฑ์การประเมิน จากเดิม ใช้เกณฑ์ ตำบลสุขภาพดีวิถึชีวิตไทย ปรับใหม่ ให้มีเพิ่ม วิสาหกิจชุมชนด้วย โครงสร้างคล้ายๆเดิม ปรับรายละเอียด และเพิ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าไป

รูปภาพ (6)

 

(กดที่นี้  เพื่อดูเกณฑ์ที่ปรับใหม่)

    ในส่วน เป้าหมายการดำเนินการ เหมือนเดิม คือ อำเภอละ ๒ ตำบล และ แนวทางขั้นตอนการประเมิน เช่นเดิม

    ในส่วนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ มีองค์ความรู้และวิชาการที่น่าสนใจหลายประการได้นำเพื่อเกิดการเรียนรู้ ดังนี้

รูปภาพ (1)

๑.นโยบาย ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง โดน รมช.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

รูปภาพ (9)

๒.คู่มือการสนับสนุนอำเภอ บรรลุตัวชีวัดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย นพ.อมร  นนทสูตร(ผู้กำหนด แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชน)

๓.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลจัดการสุขภาพดี

    ๓.๑ หมอยงยุทธ กับการพัฒนา ตำบลเขาพระบาท

    ๓.๒ อสม.ศิวโรจน์ กับการพัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย

   ๓.๓ ผาปัง ชุมชนวิสาหกิจพลังงานชุมชน สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เสวนา จัดการสุขภาพชุมชนอย่างไรให้เข้มแข็ง

การแลกเปลี่ยเรียนรู้ การจัดสุขภาพในชุมชนสู่ความสำเร็จ
คุณชาติชาย จาก มหาวิทยาลัยบ้านนอก. แนวคิดการพัฒนาควรเป็นอย่างไร
จังหวัดระยอง
1) การพัฒนาแบบอ่อนน้อมถ่อมตน
2) ทำแล้วมั่นคง
3) ฟื้นคน ดิน และ ป่า หากคน อยากมั่นคง ต้องเปิดเวทีเรียนรู้
4) เวทีเชื่อมประสานเครือข่าย หากอยากมั่นคง ทางการเงิน
1)ก็ทำเรื่องธนาคารซิ มีเงินไม่เกิน 1000 บาท เราจะเปิดกลุ่ม ธนาคาร ทุกวันศุกร์ออม 1 ชั่วโมงทุกวันศุกร์ เราต้องพูดอย่างท้าทาย ต่อไปพูด
2) ฐานทรัพยากร ไม่มีเงิน ออมต้นไม้. ปลูก 3 อย่าง ได้ 4 อย่าง. ประดู่. ยางนา. ตะเคียน. มูลค่า. ต้นละ หมื่นบาท. อีก. 10. ปี
3) ใช้เกษตรอินทรีย์ ทำง่าย. แต่ไม่มีคนซื้อ 10 ปี สร้างตลาดเล็กๆ ยืนติดๆกัน ทำแล้วไม่พอขาย. ยิ่งรวยยิ่งกลัวตาย อยู่ในกลุ่มวันนี้เป็นตลาดสีเขียว ทำเป็นฐานผลิตเสียก่อน. แลกเปลี่ยนแนวคิด ทำอย่างจริงจัง ผักพื้นบ้าน ราคาถูก. หากเลิกใช้สารเคมี ผักพื้นบ้านจะกลับบ้าน เมนูหลัก กะปิ ผักปลอดสารเคมี. ประเทศไทยใช้เคมีอันดับ 5 ของโลก. วันนี้ต้มผัก แกล้มเหล้า แสดงว่าสิ่งที่เราทำ จะต้องใช้เวลา แล้วเราจะจัดการชีวิตคนในตำบลอย่างไร ทำให้ฐานมันเดินก่อน เพื่อเสนอท้องถิ่น เอาตำบลให้ได้. ใช้เวลา. สิบกว่าปี ใช้ฐานคิดเดิม ใช้หมู่บ้านเอาไหม กลุ่ม อสม.ทำสุขภาพเชิงรุก ผักพื้นบ้านปลอดสารเคมี ตลาดเล็กๆ โต้ะตัวเดียวเสียก่อน. ใช้เวลาพอสมควร มีคนพวกหนึ่ง มารวมตัว ทำโฮมสเตย์. ทำเพราะได้ตังค์ สิ่งเหล่านี้เกิดจากการล้อมวง พูดคุย ไม่สามารถพาไปได้ทั้งหมด กลุ่มขายสารเคมี. กลุ่มนักการเมือง ไม่พอใจ. กระทบคนมากมาย ใช้ความอดทนพอสมควร ทำแล้วสังคมได้ประโยชน์

จะเริ่มอย่างไร
ทำตัวเราเองเสียก่อน ชวนคนที่คุยรู้เรื่องมาคุยกัน. แล้วร้อยกันเป็นเครือข่าย สุดท้ายต้องตอบให้ได้ว่าทำทำไม ต้องตอบให้ได้ สังคมได้ประโยชน์ สังคมเป็นสุข. ต้องเดินโลกเศรษฐกิจ ไม่รวยแต่มั่นคง. ต้องการมั่นคง. จะรวยก็ช่วยไม่ได้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ดร.กิติชัย(พิธีกร ) : กลุ่มหลายวัยในพื้นที่ เด็ก ผู้สูงอายุ. สตรี มีการรับไม้ ส่งไม้การอย่างไร
ชาติชาย : ล้อมวงคุยกัน. บางครั้งต้องใช้เหล้าบ้าง พูดเรื่องฐานความชอบของคนนั้นๆเป็นหลัก เป็นการเขย่าความคิด. มีข้าวฟรี. กาแฟกิน. เย็นๆมีเหล้าฟรี. ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างมีจินตนาการ. พอบ่ายสามโมง. มานั่งคุย เอาเข้าระบบหมด จากนอกหลู่มาในลู่. น้ำภูมิปัญญา. เชื่อมแผน. นายกชอบมา เพราะไม่ได้ออกตังค์ เป็นเทคนิค คุยกันแบบนอกรอบ และ มีน้ำภูมิปัญญา เครื่องมือในการจัดการตัวเราเองพิธีกร :ทำงานอย่างไร ได้ใจ ได้งาน
คุณยงยุทธ : รพ.สต.
1) การเปลี่ยนคน. เป็นเทคนิค ของแต่ละคน แต่ละพื้นที่ ให้ความรู้
2) ปีที่ 1 เชิญชวนกลุ่ม เครือข่าย มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดอาชีพ เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าว
3) ปีที่ 2 เกิดนโยบาย เกิดรายได้. เกิดการออม ดีที่สุด ทำเอง ใช้เอง ในตำบลตัวเอง เกิดกระบวนการการเรียนรู้
4) ปีที่ 3 เกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบสุขภาพ ที่สำคัญ. พฤติกรรมเปลี่ยน. สุขแท้จะเกิดขึ้น. ใน 8 บ้าน
หมู่บ้านปลอดโรค. หมู่บ้านพอเพียง. หมู่บ้านจัดการขยะ. หมู่บ้านลดเสี่ยงลดโรค
ตำบลแห่งความสุข ตอนโกรธ มองปัญหาให้เห็น แต่อย่าเป็นปัญหา
5) วิธีทำงาน. ยุทธศาสตร์การปรับ
ปรับวิธีคิด/ทำงาน/ประสาน/การประชาสัมพันธ์/ตัวเราเอง
6) แนวคิดการทำงาน
การทำงานแบบหุ้นส่วน
การเรียนรู้ชุมชนพัฒนาชุมชน
การสร้างคนดีสู่สังคม
ผอ.ทำนา สีเอง ให้กิน แตกจ่าย
นพ.ธงชัย
 • มีคราวนี้ที่พูดถึงเรื่อง การกินการอยู่ ค่อยมาพูดเรื่องสุขภาพ แต่ก่อนเรามาสร้างกลุ่มใหม่
 • คราวนี้หากมีกลุ่มแล้วเพียงแต่เราเอาเรื่องสุขภาพใส่เอาไป ประเด็นใครที่มีปัญหาร่วมกัน จะเกิดได้เร็ว
 • และ ชุมชนในมีกลุ่มแล้วเรามาต่อยอดได้เลย ไม่จำเป็นต้องสร้างกลุ่มใหม่ เริ่มกลุ่มใหม่เมื่อไหร่ ล่มตลอด
 • อย่างชาติชายบอกเราจะเชื่อมกันได้อย่างไร ผมไปเจาะเลือดเกษตร ไปให้เกษตร เขาไปซื้อรางจืด ไปแจก
 • และก็ไปสนับสนุนให้ปลูกรางจืด เราเชื่อมต่อไปยังระดับอำเภอ DSH. เราเชื่อมต่อวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาได้
 • มีแนวทางที่จะดูแลบริการ โรงพยาบาลมีศักยภาพไม่เท่ากัน พบส.เลิกไปแล้ว วันนี้มาปรับระบบบริการ
 • เขตบริการ 12 บริการ ตั้งแต่ ระดับ รพ.สต.โรงพยาบาลทำเรื่องอาหารปลอดภัย วันนี้เกิดได้ จากวิสาหกิจชุมชน
 • ส่งได้ไหม การพัฒนาสุขภาพอำเภอ การดูแลสุขภาพตามบริบท ใบ้ทรัพยากรวมกัน
 • นโยบายวิสาหกิจชุมชน การจับคู่ ผลผลิต สู่ โรงพยาบาล พอเป็นไปได้
 • การพัฒนา อสม.ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชน เรียนทุกพุธ จัดทำหลักสูตรร่วมกัน

คุณหมอชูชัย
 • เรามีสิ่งหนึ่งที่จะพูด เรื่องมาตรา 41 ที่ผมไปได้สัมผัส น้องคนป่วย นอนอยู่เตียงธรรมดา
 • แม่กู้หนี้นอกระบบ มาซื้อ ที่รองก้น อสม.อยู่ไหน ไปตามมา เป็น อสม.ที่ได้รับรางวัล
 • ระดับเขต ขอให้มีเตียงดีกว่านี้ได้ไหม ผมถาม ผอ.รพ.สต. ขณะนั้น. อสม.ก็มา
 • แล้วเตียงเป็นยังไง. อบต.ท่านหนึ่ง ว่า. มีอยู่ที่หนึ่ง ว่า ไม่มีรถขนมา ผม ก็มีอารมณ์ นิดหน่อย
 • ก็เอารถขนขยะนั่นหละ ขนมา. การบริหารแบบนี้ไม่ OK. คุณเขียนโครงการในหมวด 2
 • มีกองทุนย่อยไม่ได้เกี่ยวกับ ข้อสรุปก็คือ. เรามีต้นทุนอยู่แล้ว เราต้องช่วยกันเองต้นทุนทางสังคม
 • ที่มีอยู่แล้ว สปสช.ยินดีที่จะช่วย เห็นกลุ่มเกษตรกรทำข้าว. สินเหล็ก ไรทว์เบอรี่ มาเล่าให้ผมฟัง
 • อันหนึ่งไปส่งโรงพยาบาล กิโลละ 80 บาท ทำไมไม่ทำโรงสีชุมชน หรือ สหกรณ์

มีสหกรณ์วิทยุชุมชน ไปพบว่า วิทยุชุมชน โฆษณา แก้ มะเร็ง สมรรถภาพทางเพศ. ทำวิทยุชุมชน
ประชาสัมพันธ์ ในสิ่งที่เราอยากทำ มีสาธารณสุขอำเภอแห่งหนึ่ง. ทำวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ

เรื่องเล่า ผมไปโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เด็กมาด้วยอาการเป็นซ้ำ ผมไปข้างเตียง
ไปดุแม่ ว่าทำไม. คุณแม่หาเงินสามวัน จึงหาค่ารถได้ ผมเสียใจมาก ผมโทรศัพท์ไปเทศบาลตำบลนี้
ท่านสามารถจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สปสช.เรายินดี เราจ่วยกันให้ระบบสุขภาพตำบล และรวมกันเป็นอำเภอสุขภาพได้ยิ่งดี

มีสำนักสนับสนุน โครงสร้างมีแกนนำ มีสมาคม อสม.กลไก การเสริมพลัง กับเครือข่าย
อสม.ด้วย


I blog with BE Write

ประชุมรับนโยบายแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาประชาชน ปี ๒๕๕๖. กทม.

กระทรวงสาธารณสุข โดย กองสุขภาพภาคประชาชน. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดโครงการ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร. โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานพิธีเปิด และ มอบนโยบาย ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง


I blog with BE Write

ประชุมรับนโยบายแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาประชาชน ปี ๒๕๕๖. กทม.

กระทรวงสาธารณสุข โดย กองสุขภาพภาคประชาชน. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดโครงการ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร. โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานพิธีเปิด และ มอบนโยบาย ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง


I blog with BE Write

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประชุมรับนโยบายแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาประชาชน ปี ๒๕๕๖. กทม.

กระทรวงสาธารณสุข โดย กองสุขภาพภาคประชาชน. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดโครงการ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร. โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานพิธีเปิด และ มอบนโยบาย ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง