วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

ฐานข้อมูลเครือข่าย สสม.

กลุ่มงาน สสม.สสจ.อุบลฯ กำลังจัดทำฐานข้อมูล เครือข่าย ชาว สสม.ในพื้นที่ทุกอำเภอ ขอเรียนเชิญ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.บุคลากรสาธารณสุข ประชาชน ผู้สนใจ ร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ครับ

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556