วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

นิเทศงาน อ.พิบูลมังสาหาร รพ.สต.ระเว

IMG_9016IMG_9024IMG_9025IMG_9033IMG_9042IMG_9048

โครงการวิจัย ถอดบทเรียน 500 ตำบล สมัชชาสุขภาพ

     คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการถอดบทเรียน ตำบลที่มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง หรือ ชุมชนสุขภาวะในประเด็นต่าง โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนที่หลากายอาทิ ธรรมนูญตำบล หมู่บ้านจัดการสุขภาพ แผนชุมชน งานวิจัย เป็นต้น สำหรับ จังหวัด ได้รับการพิจารณา เข้าร่วมโครงการ ๒๐ ตำบล และ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดูแล ๒ ตำบล คือ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร และ ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล และวันที่ 22 ก.พ 2557 มีการประชุมคณะทำงาน ของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เครือข่ายภาคประชาชนอุบล ได้รางวัลนิทรรศการดีเด่น ระดับภาค

    เครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล การจัดนิทรรศการดีเด่น ระดับภาคเขต. ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงาน การดำเนินงานคัดเลืิก อสม.ดีเด่น ระดับเขต ระดับภาค ที่จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา 

นิเทศงานสาธารณสุขโซน 3

01310IMG_1005