วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บล็อคแลกเปลี่ยนข้อมูล (Download ข้อมูล)


คำแนะนำการ Down load ข้อมูล ในเว็บไชด์
๑) ใช้เม้าท์ไปคลิกที่ข้อความที่ได้ทำลิงค์ไว้ ซึ่งจะเป็นข้อความตัวอักษรสีแดง
๒) หากเคยเป็นสมาชิกอีเมล์กลางของกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ 
๓) หากยังไม่เคยเป็น เมื่อคลิกลิงค์ดาวน์โหลดข้อมูล จะปรากฏ หน้าจอ ให้กรอกอีเมล์และพาสเวิร์ด ให้ท่าน กรอกข้อมูล ดังนี้ 
User:phcubon3@gmail.com
Password : phcubon32558 
๔) จะสามารถเข้าดาวน์โหลดข้อมูลได้
๕) หากไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ติดต่อ กลุ่มงาน สสม.ฯ
ปี 2559
8.แบบฟอร์มรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ปี 2558
1.เอกสารประกอบการ คัดเลือก อสม.ปี 2558 คลิกที่นี่.           
3.ไสด์นำเสนอหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพ
4.แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
5.แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ
6.หมอยงยุทธ กับการพัฒนา ตำบลเขาพระบาท
7.อสม.ศิวโรจน์ กับการพัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย
8.ผาปัง ชุมชนวิสาหกิจพลังงานชุมชน สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี
9.นโยบาย ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง โดน รมช.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว
10.คู่มือการสนับสนุนอำเภอ บรรลุตัวชีวัดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย นพ.อมร  นนทสูตร(ผู้กำหนด แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชุมชน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น