วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นพ.สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมัชชาสุขภาพจังหวัดสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนางานเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคด้วยกลไกระบบสมัชชาสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี ปี๒๕๕๘         ณ ห้องประชุมจิตตสปา โรงแรมบ้านสวนคุณตา  โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอวาริบชำราบ

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Test

เตรียมการประกวด อสม.อำเภอสิรินธร

_S__5734446

      ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน นำทีมโดย ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ ออกติดตาม เตรียมการประกวด อสม.ระดับภาค ณ อำเภอสิรินธร และ แจ้งแนวทางการอบรม อสม.ประจำปี 2559 รายละเอียดคลิกที่นี่

    


รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีพ.ศ. 2557 ประเภท 1 จังหวัด : สมัชชาสุขภาพจั...

รู้จักและเข้าใจสมัชชาสุขภาพ

ลงเยี่ยม อสม.ดีเด่น อำเภอศรีเมืองใหม่

S__5439493

      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน ลงเยี่ยม อสม.ดีเด่น อำเภอศรีเมืองใหม่