วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 12 พ.ค. 2559 ทางกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯได้ออกเยี่ยมและร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพต้นแบบอำเภอเขื่องในไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น