วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ นำโดย ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ และ นายศรีไพร ปัญญาวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นแนวทาง เพื่อให้การขับเคลื่อนทั้งยุทธศาสตร์ตำบลการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว พร้อมบูรณาการกับโครงการสมัชชาสุขภาพหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค้อน้อย ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวินัย แก้วพรหม สาธารณสุขอำเภอสำโรง เป็นประธาน